Apartmány Ostrea Novalja

Kontakt & Jak k nám

Link Partners

Zásady ochrany osobních údajů

Pravidelně kontrolujte zásady ochrany osobních údajů pro případné změny Apartmány Ostrea Novalja respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Garantujeme uživatelům našich služeb, že s veškerými osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými informacemi a obchodním tajemstvím. V žádném případě nepředáváme, nepředáváme ani neposíláme žádné osobní údaje nebo e-mailové adresy našich uživatelů, které jsou shromažďovány prostřednictvím kontaktního formuláře nebo rezervačního formuláře.

ÚDAJE, KTERÉ SE VZTAHUJÍ S SYSTÉMEM OCHRANY SOUKROMÍ

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefon
  • další zmíněné údaje, které chcete zachovat důvěrné

NÁSLEDUJEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDNÍM

  • odpověď na vaše dotazy co nejúčinněji
  • zajistit zajištění požadované služby
  • interně zpracováváme naše statistická data

Účelem použití shromážděných údajů je kontakt s vámi s cílem zaslat informace prostřednictvím elektronické pošty, telefonu atd.

TRVÁNÍ POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

V okamžiku odeslání údajů prostřednictvím kontaktního formuláře nebo rezervačního formuláře vyjadřujete výslovný souhlas s kontaktováním. Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které nám byly dobrovolně doručeny a používáme výhradně k poskytování našich služeb. Po řádně poskytnuté službě se tato data nebudou používat bez vašeho zvláštního souhlasu.

OBSAH POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Údaje shromážděné prostřednictvím formuláře jsou předávány na e-mailovou adresu majitele ubytovacího zařízení.

Neprodáváme ani neprodáváme vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu, protože to je v rozporu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Apartmány Ostrea Novalja striktně dodržuje zásady "bez spamu". Apartmány Ostrea Novalja neodpovídá za náhodnou chybu nebo chybu, která nastala v důsledku vyšší moci nebo jiných objektivních okolností, kvůli kterým mohlo dojít k náhodnému porušení zaručené ochrany vašich údajů, ale že pokud je to možné, bude tato chyba odstraněna co nejdříve.
Vyplněním formulářů na naší webové stránce garantujete, že poskytnuté informace jsou správné a že souhlasíte s ustanoveními a podmínkami obsaženými v našich zásady ochrany osobních údajů v plném rozsahu.

DŮVĚRNOST ÚDAJŮ

Rádi bychom jasně uvedli, že při návštěvě těchto webových stránek zůstávají vaše osobní údaje důvěrné, pokud si sami nechcete dobrovolně sdělit. Zavazujeme se, že nebudeme odhalovat žádné třetí straně získané informace, s výjimkou okolností citovaných v předchozí části.

SERVEROVÁ STATISTIKA

Náš webový server používá statistický software. Tyto programy jsou standardními funkcemi všech webových serverů a nejsou charakteristické pouze pro naše stránky. Takové statistické programy nám umožňují přizpůsobit naše webové stránky co nejúčinněji a nejjednodušším pro naše návštěvníky (určení údajů, které nejvíce / nejméně zajímají uživatele, úpravy stránek pro konkrétní webové prohlížeče, strukturální efektivitu a počet míst návštěv našich stránek).

POUŽITÍ COOKIE

Cookie je malá textová databáze, kterou některé internetové servery zapisují do vašeho počítače během návštěvy internetové stránky. Soubor cookie nečte data z vašeho počítače o datech obsažených v souborech cookie jiných serverů, které jsou na vašem disku. Pokud jste takovýto internetový prohlížeč nakonfigurovali, budete varováni během každého zápisu souborů cookie na svém počítači. Můžete také nakonfigurovat internetový prohlížeč tak, aby v počítači vypnul cookie.

ELEKTRONICKÁ HLÁŠENÍ MAILEM

Když nám pošlete elektronickou poštu (e-mail), která obsahuje osobní údaje, kterými můžete být identifikováni, buď prostřednictvím e-mailové zprávy s dotazem nebo komentářem, nebo prostřednictvím formuláře, který nám předáte prostřednictvím elektronické pošty mail, tyto údaje používáme k uspokojení vašich požadavků.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Pro účely bezpečnosti dat na této adrese a abychom zajistili, že tato služba bude dostupná všem uživatelům, tento počítačový systém používá software, který registruje návštěvy do sítě a který rozpozná neoprávněné pokusy o odeslání nebo změnu dat , jakož i ty, které by mohly způsobit škodu jiným způsobem. Neoprávněné pokusy o odeslání nebo změnu dat na tomto místě jsou přísně zakázány.

CONTROL

Můžete si kdykoli vyžádat revizi všech osobních údajů, které jste nám poskytli na některé z e-mailových adres na webových stránkách. Na základě vašeho požadavku můžeme tyto údaje aktualizovat, opravit nebo odstranit nebo v budoucnu tyto údaje zastavit. Jednoduše se s námi spojte, pokud chcete použít tento nárok.

ODKAZY

Děláme vše pro to, abychom zajistili, že veškeré přesměrování z našich internetových stránek vás a / nebo Vaše dítě směruje na internetové stránky, jejichž obsah je kvalitní v tom smyslu, že nepodporuje negativitu. Síťové stránky a adresy se však rychle mění a nemůžeme vždy zaručit obsah každé adresy, na kterou vás směřujeme.

ZMĚNY A ZASTAVENÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Apartmány Ostrea Novalja si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo ukončit jakoukoli část této webové stránky, stejně jako podmínky použití. Změny vstoupí v platnost na základě příslušného oznámení na této adrese nebo při informování uživatelů. Podmínky použití jsou platné až do jejich zrušení ze strany nebo Apartmány Ostrea Novalja.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o našich zásadách ochrany osobních údajů nebo o vašich zkušenostech s touto internetovou adresou, dejte nám prosím vědět.

Apartmány Ostrea Novalja

Ostrea Novalja

Pravidla cookie| Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte | Ubytování | MTB výlety | Novalja | Jak k nám | Kontakt | Fotografie

Copyright 2014